TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS (TBSZ)

 1. Mi a Tartós Befektetési Szerződés?

A Tartós Befektetési Szerződés (továbbiakban: TBSZ) a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlán belül létrehozott alszámla (továbbiakban: TBSZ számla) vezetésére vonatkozó megállapodás. A TBSZ számlán elhelyezett befektetések hozamára – a tartás időtartamától függően – kedvezményes adózási szabályok érvényesek.

 1. Mi a TBSZ előnye?

A TBSZ középtávú (3-5 év), kedvezményesen adózó befektetési lehetőség. A TBSZ legfőbb előnye, hogy az, aki ilyen szerződés alapján megnyitott számlán helyezi el megtakarításait, a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, részben vagy egészben mentesül az elért hozamok utáni személyi jövedelemadó megfizetése alól, azaz

 • a TBSZ számlán nyilvántartott befektetések kamata/hozama után nem kell személyi jövedelemadót (adót) fizetni, ha a számlanyitás naptári évét (felhalmozási időszak) követő ötödik év végéig a természetes személy nem veszi ki megtakarítását,
 • ha a számlanyitás évét követő harmadik év végét követően a természetes személy kivonja megtakarításait a TBSZ számláról, akkor is kedvezményesen adózik, hiszen az adó mértéke 15% helyett 10% lesz;
 • a TBSZ számlán elhelyezett befektetés a harmadik év eltelte előtt is bármikor hozzáférhető, azonban ebben az esetben a TBSZ megszűnik, és a TBSZ számlán elért jövedelem után – csakúgy, mint a nem TBSZ számlán realizált hozamokkal kapcsolatban – 15% adó, fizetendő. 
 1. Milyen ügyletek bonyolíthatóak a TBSZ számlán?

A HOLD Alapforgalmazó Zrt.-nél a TBSZ alapján vezetett TBSZ számlán jelenleg kizárólag befektetési jegyre vonatkozó ügyleti megbízás hajtható végre.

Az ügyfél a kockázatviselő képessége alapján határozhatja meg befektetése összetételét, amelyet a futamidő alatt bármikor megváltoztathat, szabadon értékesíthet, azonban a TBSZ számláról befektetését adómentesen csak az ötödik év elteltével vonhatja ki. A HOLD Alapforgalmazó Zrt.-nél vezetett TBSZ számlán jelenleg kizárólag magyar forint, euro és dollár pénzösszeg helyezhető el a Számlanyitás naptári évének végéig tartó felhalmozási időszak során, és kizárólag magyar forintban, euróban és dollárban denominált befektetési jegyre vonatkozó ügyleteket lehet bonyolítani a Számlanyitás naptári évét követő ötödik év végéig tartó lekötési idő alatt.

 1. Milyen feltételei vannak a TBSZ számla megnyitásának?

A HOLD Alapforgalmazó Zrt.-vel Keretszerződést kötött minden természetes személy ügyfél jogosult arra, hogy kezdeményezze megtakarításainak TBSZ alapján vezetett TBSZ számlán történő lekötését díjmentes számlavezetés mellett. 

A számla megnyitásához 25.000 Ft, vagy annak megfelelő külföldi fizető eszközben megadott minimális kezdőtőke szükséges.

Igényléshez szükséges feltétel/dokumentumok magyar állampolgár esetében

Betöltött 18. életév
Érvényes személyi igazolvány, vagy új típusú jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya
Adóazonosító jel

Igényléshez szükséges feltételek/dokumentumok külföldi állampolgár esetében:

a) Betöltött 18. életév
b) Útlevél vagy személyi igazolvány, magyarországi tartózkodásra jogosító okmány, és magyar adó igazolvány

 1. Miként működik a TBSZ?

 A szerződés időtartama két részre bontható: felhalmozási és lekötési időszakra.

 FELHALMOZÁSI IDŐSZAK
A felhalmozási időszak a számlanyitás naptári éve, amely során a TBSZ számla tulajdonosa a megtakarításait a TBSZ számlára befizetheti. A felhalmozási időszak minden esetben a számlanyitás naptári évének utolsó napjáig tart. A TBSZ számlára befizetés (átutalás, átvezetés) csak és kizárólag a számlanyitás naptári évében teljesíthető. A számlanyitáshoz szükséges 25.000 Ft minimális összegen kívül további pénzeszközök – egy összegben vagy részletekben – megkötés nélkül helyezhetők el a számlanyitás naptári évében befektetés céljából. Ebből a szempontból befizetésnek minősül az is, ha a magánszemély a TBSZ alapján a nyugdíj-előtakarékossági számláját (NYESZ) megszünteti, és a NYESZ számlán nyilvántartott pénzügyi eszközeit a TBSZ-re áthelyezi.

Fontos, hogy egy befektetési vállalkozásnál (így az HOLD Alapforgalmazó Zrt.-nél is) évente csak egy TBSZ köthető (nem számít azonban ebbe a korlátba a TBSZ ötéves lekötési időszakot követő újrakötése).

LEKÖTÉSI IDŐSZAK
A felhalmozási időszak lejárta után, a következő naptári év január 1. napjától indul a lekötési időszak, amelynek hossza 3 vagy 5 naptári év lehet. A lekötési időszak alatt a TBSZ számlára befizetés (átutalás, átvezetés) már nem teljesíthető, értéke csak a kamatok vagy hozamok jóváírásával növelhető. Azonban minden évben lehetőség van egy új TBSZ megkötésére, a fenti feltételek mellett (tehát a számlanyitás éve a felhalmozási időszak, és a 3 vagy 5 éves lekötési időszak a következő naptári év január 1. napján indul).
Amennyiben a felhalmozási időszakot követő három naptári éven belül a TBSZ számláról forráskivonás történik, a TBSZ számla automatikusan megszűnik, és a TBSZ számlán addig realizált hozam után 15 %-os adó fizetendő.

FONTOS!
A TBSZ-en az ügyfél befizetéseiből a befektetési szolgáltató befektetési tranzakciókat hajt végre, az Ügyfél befizetései pénzügyi eszközökbe helyeződnek, és a pénzpiaci mozgások kihathatnak a megtakarítás mértékére.

 A/ Három éves lekötési időszak
A három éves lekötési időszak lejártával, a harmadik naptári év végén az alábbi lehetőségek állnak a Számlatulajdonos rendelkezésére:

 • A Számla teljes összegének felvétele, és a 10%-os kedvezményes adó megfizetése a teljes befektetésen elért kamat vagy hozam után. A TBSZ számla teljes összegének felvételével a TBSZ számla megszűnik.
 • A TBSZ számlán nyilvántartott összeg részbeni felvétele és egyúttal a TBSZ számla megtartása. Részösszeg kifizetése esetén a ki nem fizetett összeg (minimálisan 25.000 Ft-nak megfelelő összeg) futamideje további két évre meghosszabbodik, a TBSZ számla tovább „él”. A kivont (meg nem hosszabbított) befektetéssel arányos hozam után pedig 10 %-os adót kell fizetni.
 • A TBSZ számlán nyilvántartott teljes összeg számlán tartása (lekötés meghosszabbítása) további 2 évre, és az 5 éves lekötés után járó adómentesség választása a B/ pontban írottak szerint.

B/ Negyedik és ötödik lekötési év
Amennyiben a TBSZ számla tulajdonosa a negyedik vagy ötödik év alatt forráskivonást kezdeményez, a TBSZ számla automatikusan megszűnik és a befektetések hozama után 10 %-os (kedvezményes) adó fizetendő az A) pontban leírtak szerint. Az ötéves lekötési időszak végét követően a befektetés és hozamai részben vagy egészben adómentesen felvehetők, illetve új szerződés keretében ismételten befektethetők. 2017. január 1. napjától az ötéves lekötési időszakot követően is lehetőség van TBSZ számlán nyilvántartott összeg részbeni felvételére és egyúttal a TBSZ számla megtartására (az új szabály először a 2017. december 31. napján lejáró, 2012. évi TBSZ-re alkalmazható). A részleges újrakötés esetén a tartós befektetésben tartott összegnek legalább 25.000 forintnak kell lennie.
Ha a TBSZ számla tulajdonosa a TBSZ-t nem hosszabbítja meg, nincs további teendő, a tartós befektetésből származó adómentes jövedelmet a személyi jövedelemadó bevallásban sem kell szerepeltetni.

TBSZ SZÁMLÁN NYILVÁNTARTOTT BEFEKTETÉS ÁTHELYEZÉSE: A LEKÖTÉSI ÁTUTALÁS

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget biztosít a TBSZ számlán tartott befektetések egyik befektetési szolgáltatótól vagy hitelintézettől a másikhoz történő, a lekötés megszakítása nélküli áthelyezésére. A jogszabály rendelkezése értelmében a TBSZ számlán nyilvántartott pénzügyi eszköz (értékpapír állomány), illetve pénzeszköz, ún. lekötési átutalás indításával transzferálható .
A hatályos jogszabályok alapján a HOLD Alapforgalmazó Zrt. kizárólag pénzügyi eszközök[1] nyilvántartására szolgáló TBSZ számlára ad át, illetve kizárólag pénzügyi eszközök nyilvántartására szolgáló TBSZ számláról fogad tartós befektetést a lekötés megszakítása nélkül.

A/ A TBSZ számlán nyilvántartott befektetések HOLD Alapforgalmazó Zrt.-hez történő áthelyezése

Az ügyfél a más befektetési szolgáltatónál vagy hitelintézetnél lévő TBSZ számláján nyilvántartott befektetéseinek az HOLD Alapforgalmazó Zrt.-hez történő áthelyezését az átadó befektetési szolgáltatónál vagy hitelintézetnél (továbbiakban: átadó) kezdeményezheti. Az átadó az általa kiállított és cégszerűen aláírt eredeti lekötési igazolást (továbbiakban: lekötési igazolás) köteles a HOLD Alapforgalmazó Zrt. részére megküldeni. A HOLD Alapforgalmazó Zrt. kizárólag a TBSZ számlán lévő forint, euró és dollár pénzösszeg, illetve a HOLD Alapforgalmazó Zrt. által kezelt alapok, valamint blue chip-ek és állampapírok tekintetében fogad TBSZ számla áthelyezést. A HOLD Alapforgalmazó Zrt. fenntartja a jogot, hogy az előzőekben felsorolt értékpapírokon kívül egyedi mérlegelés alapján egyéb értékpapírok tekintetében is fogadjon TBSZ számla áthelyezést, azonban erre nem köteles. Az ügyfél bármely, itt fel nem sorolt értékpapír tekintetében a TBSZ áthelyezés előtt egyeztetni köteles a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-vel, amelynek elmaradásából származó következményekért a HOLD Alapforgalmazó Zrt. nem felel.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt a lekötési igazolás kézhezvételét követő 2 banki napon belül felveszi a kapcsolatot az átadóval a megküldött lekötési igazoláson szereplő adatok egyeztetése érdekében. A sikeres egyeztetést követően a HOLD Alapforgalmazó Zrt. megköti az ügyféllel a TBSZ-t (amelyet a lekötés időtartamának szempontjából úgy kezel, mintha az eredeti szerződést megkötésének időpontjában kötötték volna meg), és gondoskodik az áthelyezni kívánt állomány átvételéről. Amennyiben az ügyfél a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-nél. rendelkezik már olyan TBSZ-szel, amelynek a kezdő időpontja megegyezik az átvett szerződés kezdő időpontjával, úgy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. a két szerződést összevezeti.

B/ A TBSZ számlán nyilvántartott befektetések HOLD Alapforgalmazó Zrt.-től történő áthelyezése

A TBSZ áthelyezésére vonatkozó ügyfélrendelkezés a lekötési nyilvántartás szerinti pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészére vonatkozhat. A TBSZ számlán tartott megtakarítások az átvevő befektetési szolgáltatónál vagy hitelintézetnél az alábbiak szerint helyezhetőek el:

 1. amennyiben az ügyfél rendelkezik az áthelyezendő TBSZ számlával azonos évben nyitott TBSZ-val az átvevőnél, akkor erre a számlára, vagy
 2. ha nem rendelkezik a fentieknek megfelelő számlával, akkor újonnan létrejött TBSZ számlára, amelyet a lekötés időtartama szempontjából úgy kell kezelni, mintha azt az eredeti szerződés megkötésének időpontjában kötöttek volna.

Amennyiben a pénzügyi eszköz transzferálása nem lehetséges, a lekötési átutalás előtt a pénzügyi eszközt értékesíteni kell, azonban ez nem jelenti a TBSZ megszűnését, hiszen a pénz a lekötési átutalás része lesz.
A lekötési áthelyezésről a HOLD Alapforgalmazó Zrt. lekötési igazolást állít ki az ügyfél és az átvevő részére.
Az áthelyezéssel kapcsolatos díjak, illetve költségek összegét az áthelyezésről adott rendelkezéssel egyidejűleg ki kell egyenlíteni (azok összege nem csökkentheti az áthelyezett lekötési összeget), illetve fedezetként a számlán biztosítani kell. Az áthelyezéssel a HOLD Alapforgalmazó Zrt. által vezetett TBSZ megszűnik.

FONTOS!
A Tartós Befektetési Szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen keletkező adóköteles jövedelmekről a HOLD Alapforgalmazó Zrt. a jövedelem keletkezésének adóévet követő év január 31. napjáig igazolást állít ki, amely alapján a Számla tulajdonosának saját magának kell az adókötelezettségét bevallania és az adót megfizetnie.

Budapest, 2017. január 1.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.


Megjegyzés:
A fentiekben közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tekinthetők adótanácsadásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak. A fentiekben közölt tájékoztatás nem teljes körű, változtatási jogát a HOLD  Alapforgalmazó Zrt. fenntartja. A Tartós Befektetési Számlán lévő befektetésből származó jövedelem után elérhető adómentesség feltételeit a vonatkozó jogszabályi előírások határozzák meg. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében éppen ezért kérjük, hogy tanulmányozza a Tartós Befektetési Szerződéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat, különösen az SZJA törvény előírásait, a NAV állásfoglalásait, valamint a HOLD Alapforgalmazó Zrt. Üzletszabályzatának, Kondíciós Listájának, Hirdetményeinek, egyéb kondíciós feltételeinek és a vonatkozó szerződéseknek a rendelkezéseit.

 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

[1] 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §