Panaszkezelés

A HOLD Alapforgalmazó Zrt.-vel szemben felmerült panaszok a HOLD Alapforgalmazó Zrt. számára fontos információt tartalmaznak, ezért a HOLD Alapforgalmazó Zrt. hangsúlyt fektet a panaszok megkülönböztetés nélküli kezelésére és értékelésére.

Panaszkezelési Szabályzatot ide kattintva olvashatja.

A panasz bejelentésének módja

1. Szóbeli panasz benyújtásának lehetőségei

   a) Személyesen
         Panaszügyintézés helye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., Alkotás Point Irodaház C épület I. emelet
         Nyitvatartási idő panaszkezelés esetén: minden Banki Munkanapon* 9 órától 17 óráig;

Jegyzőkönyv személyesen tett panasz felvételére (pdf)
Jegyzőkönyv személyesen tett panasz felvételére (doc)

   b) Telefonon
         Telefonszám: +36 1 803 8830
         Hívásfogadási idő: a hétfői Banki Munkanapon 8 órától 20 óráig, egyéb Banki Munkanapon 9 órától 17 óráig.

Jegyzőkönyv telefonon tett panasz felvételére (pdf)
Jegyzőkönyv telefonon tett panasz felvételére (doc)

2. Írásbeli panasz benyújtásának lehetőségei

Személyesen vagy más által átadott irat útján
Postai úton: levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Telefaxon: 06 1 803 8801
Elektronikus levélben:  panaszkezeles@alapforgalmazo.hu

Panaszkezelési nyomtatvány írásbeli panasz benyújtására (pdf)
Panaszkezelési nyomtatvány írásbeli panasz benyújtására (doc)

A Társaság az elektronikus levélben megküldött panaszbeadványt – üzemzavar esetén az kapcsolat@alapforgalmazo.hu elérhetőségen – folyamatosan fogadja.
Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Pénzügyi panaszának leadásához szükséges formanyomtatványok elérhetősége az MNB, mint felügyeleti hatóság honlapján:

a) Fogyasztói panasz szolgáltatóknak (pdf)
b) Fogyasztói panasz szolgáltatóknak (doc)
c) Fogyasztói kérelem az MNB-hez (pdf)
d) Fogyasztói kérelem az MNB-hez (word)
e) Fogyasztói kérelem a PBT-hez (word)
Bővebb információkért látogasson el az MNB honlapjának Vitarendezési fórumok oldalára!

3. Online vitarendezés

Tájékoztatás
Kapcsolódó linkek:
Az online vitarendezési platform honlapja: ec.europa.eu
A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján: webgate.ec.europa.eu
E-mail címünk: onlinevitarendezes@alapforgalmazo.hu

*Banki Munkanap vagy Banki Nap: az a nap, amelyen a HOLD Alapforgalmazó Zrt. ügyfélfogadás céljából nyitva tart, amely időpontok a HOLD Alapforgalmazó Zrt. honlapján megtalálhatók.