Igazgatóság
A Társaságnál Igazgatóság kinevezésére nem került sor, az Igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a Vezérigazgató gyakorolja.

Felügyelőbizottság
Jávorka Imre (anyja neve: Bácsi Terézia; születési hely, idő: Kecskemét, 1970.09.23., lakcím: 1012 Budapest, Győző u. 5. II/4.)
Soós Péter (anyja neve: dr. Csányi Erzsébet, születési hely, idő: Szeged, 1984.02.14.; lakcím: 6771 Szeged, Gyár u.3/a.)
Gajdics Attila György (anyja neve: Kovács Mária Emma; születési hely, idő: Nagykanizsa, 1975.11.24., lakcím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 12-14. I/2.)

Operatív vezetés
Vezérigazgató: Telegdi René Tibor
Ügyvezető igazgató: Mérész András

Cégadatok
...

I. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

I.1. A Társaság adatai
Cégnév: HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév: HOLD Alapforgalmazó Zrt.
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Ügyfélszolgálati iroda: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; Alkotás Point Irodaház C épület I. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-048412, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25188420-1-43
Statisztikai számjel: 25188420-6612-114-01

I.2. A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR 2008. besorolás szerint:
Főtevékenység: 6612’08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
Egyéb tevékenységi kör: 6619’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

I.3. KELER számlaszám:
Értékpapírszámla száma: 0588/000001
Megbízói pénzszámla: 14400111-05950601

I.4. Cégjegyzésre jogosultak:
A Társaság mindenkor hatályos Alapszabályának rendelkezései szerint.

 I.5. A befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő szolgáltatás végzésére jogosító engedély száma, az ezen engedélyt kiadó felügyeleti hatóság neve és levelezési címe:
A Társaság befektetési szolgáltatási tevékenységének és kiegészítő szolgáltatásának engedélyszáma: H-EN-III-183/2015. 

Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Központi telefon: +36 1 489 9100
Központi fax: +36 1 489 9102
Honlap címe: http://www.mnb.hu/felugyelet

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Telefon: +06 40 203 776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap címe: www.mnb.hu
Elérhetőség: www.mnb.hu

Könyvvizsgáló
...

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Cg. 01-09-071057).

Tulajdonosi összetétel
...

A Társaság részvényesei: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222).
A tulajdonukban álló részvények: 10.000.000 darab törzsrészvény. A részvényes egyedüli részvényes, tulajdoni és szavazati hányad: 100%.
A Társaság alaptőkéje: 1.000.000.000 Ft, azaz egy milliárd forint, amely 1. 000.000.000 Ft, azaz egy milliárd forint készpénzből áll.