Biztonság

Az ügyfelek pénzügyi megtakarításainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra. Ezért egy olyan formát alakítottunk ki, ami véleményünk szerint ma a Magyarországon elérhető legmagassabb fokú biztonságot nyújtja az ügyfelek számára. A befektetéseiket ugyanis minden ügyfél részére nemcsak a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-nél különítjük szervesen el, hanem a társaság minden ügyfele elkülönített és nevesített számlával rendelkezik a KELER Központi Értéktár Zrt.-nél.

Mi is az a KELER?

A Magyar Nemzeti Bank többségi tulajdonában álló (tulajdonos még a Budapesti Értéktőzsde) értéktárként, értékpapír-számla és letétkezelői szolgáltatásokat nyújtó szervezete.

Központi Értéktárként a KELER feladata az összes hazai kibocsátású dematerializált értékpapír állományának naprakész és teljes körű nyilvántartása, a befektetési szolgáltatók (közvetítők) és kibocsátók értékpapírszámláinak vezetése. A szolgáltatások bizonyos köre kötelezően és kizárólagosan a KELER-nél vehető igénybe ami azt jelenti, hogy minden magyar pénzintézet, befektetési szolgáltató kötelezően vezet KELER-nél értékpapír számlát.
A magyar pénzügyi szolgáltatók ún. összevont számlát vezetnek a KELER-nél, azaz az ügyfeleik értékpapírjai egy számlán vannak. A HOLD Alapkezelő (korábbi Concorde Alapkezelő) 100%-os tulajdonában álló HOLD Alapforgalmazó Zrt. – befektetési szolgáltató, a KELER-nél az ügyfelei részére egyedileg nyitott elkülönített számlán tartja az értékpapírjait. Ennek eredményeképpen az ügyfelek értékpapírjai „nem keverednek”, hanem egymástól elkülönítetten kerülnek elhelyezésre.

BEVA – Befektető-védelmi Alap

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u 50.) a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére kiadott engedély (H-EN-III-183/2015. számú MNB határozat) hatályba lépésével, azaz 2015. december 21. napjával a Befektető-védelmi Alap tagja lett.

A kártalanítási feltételek fennállása esetén a Beva – befektetőnként és összevontan – legfeljebb százezer euró összeghatárig fizet kártalanítást. Az euróban meghatározott összeghatárnak forintra történő átszámítása a felszámolás kezdő időpontjának napján érvényes MNB devizaárfolyamon történik. A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.