Gyakori kérdések

JELSZÓ

Elfelejtettem a jelszavam. Mi a teendő?
Háromszori sikertelen próbálkozás után a rendszer automatikusan kizárja Önt, így nem fog tudni belépni. Elfelejtett jelszó esetén, kérjük, hogy írjon e-mailt a kapcsolat@alapforgalmazo.hu címre vagy munkanapokon 9.00 es 17.00 óra között hívja fel Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 803 8800 telefonszámon. Munkatársaink új jelszót generálnak, melyet SMS-ben kap meg a szerződésben rögzített mobiltelefonszámára.

Hogyan tudok jelszót változtatni?
A bal oldali menüsávban a Jelszóváltás feliratra kattintva írja be kétszer az új jelszót. A rendszer automatikusan megváltoztatja jelszavát, melyet a következő belépéstől már használhat is.

Több alkalommal rosszul ütöttem be a jelszavam és a felület letiltotta a belépésem. Mi a teendő?
Kérjük, hogy írjon e-mailt a kapcsolat@alapforgalmazo.hu címre vagy munkanapokon 9.00 es 17.00 óra között hívja fel Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 803 8800 telefonszámon. Munkatársaink új jelszót generálnak, melyet SMS-ben kap meg a szerződésben rögzített mobiltelefonszámára.

Nem kaptam meg SMS-ben a megbízás véglegesítéséhez szükséges jelszavamat.
A szerződött SMS mobilszolgáltatónk 98,2%-os rendelkezésre állást biztosít, így nagyon ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy nem kapja meg a tranzakció véglegesítéséhez szükséges jelszavát. Amennyiben 5 percen belül nem érkezik meg az SMS, javasoljuk, hogy kattintson a Vissza gombra, és véglegesítse újra a megbízását és az új jelszóval zárja le a tranzakciót.

Elrontottam az SMS-ben kapott jelszó beírását a megbízás véglegesítéséhez. Hogyan kaphatok új véglegesítési jelszót?
Ha elrontotta a jelszót, kérjük, próbálja meg újra beírni a helyes jelszavát. Ha a rendszer nem fogadja el ezt a jelszót például időtúllépés miatt, akkor kattintson a Vissza gombra, és véglegesítse újra a megbízását és az új jelszóval zárja le a tranzakciót.

MEGBÍZÁSOK (VÉTEL, VISSZAVÁLTÁS, ÁTVÁLTÁS)

Mi a szabad egyenleg?
A szabad egyenleg az a pénzösszeg, amely szabadon rendelkezésre áll, azaz még nem lett befektetve értékpapírba. A szabad egyenlegét a felületen a fejléc sorban látja. Szabad egyenlege az egyes értékpapíroknál is van. Itt az értékpapírok azon darabszámát látja a Portfólió-értékelés menüpontban, amelyekkel jelen pillanatban szabadon rendelkezik és nem adott rájuk semmilyen megbízást.

Mi a zárolt egyenleg?
A zárolt egyenleg olyan pénz- vagy értékpapíregyenleget jelent, melyre már adott valamilyen megbízást (például vételi vagy visszaváltási megbízást), és még Függőben lévő státuszban van a tranzakció, azaz még nem számolódott el. Amint a megbízás teljesül, a pénzösszeg vagy értékpapír esetén a zárolt darabszám felszabadul a zárolt egyenlegből.

Miért más a várható teljesítési dátum az egyes megbízásoknál?
Az egyes megbízások leteljesülése más-más időtávot vesz igénybe. A befektetési alapok vételének/visszaváltásának teljesülése értékpapírtól függően 2 vagy 3 napot vesz igénybe. Ezért egy átváltási tranzakció 4 vagy 5 nap alatt teljesül, mert az egy visszaváltási és két vételi megbízást jelent. A részletes teljesülésekről az egyes alapok Kezelési Szabályzatában tájékozódhat. Az utalási megbízások esetén az utalás teljesülésének dátumát az utalás véglegesítésénél részletesen megtalálja. A teljesülés függ attól is, hogy a megbízását a napi határidő (cut off) előtt vagy után adta be.

Mi a megbízások beadási határideje?
Devizakonverzióval egybekötött vételi, visszaváltási és átváltási megbízás, valamint deviza utalási megbízás esetén az adott forgalmazási napon délelőtt 10.00 óra. Forint kiutalási megbízás esetén délelőtt 11.30 óra. Minden egyéb tranzakcióra 13.00 óra. A fenti időpontok után beadott megbízások csak a következő forgalmazási napon kerülnek befogadásra.

Átváltási megbízáskor miért kapok több visszaigazoló bizonylatot?
Társaságunk az átváltási ügyleteket az alábbi módokon teljesíti ügyfelei részére:

1) Átváltás azonos devizanemű alapok között

Annak érdekében, hogy Ügyfeleink a lehető legrövidebb időn belül válthassanak két különböző befektetési alap között, lehetőség van alapok közötti átváltásra. A megbízás napján a visszaváltott befektetési jegy várható értékének nagyobb részére (80-90% befektetési alaptól függően) megadjuk az új befektetési jegy vételi megbízását is. A visszaváltás leteljesülésekor, mikor a kapott pontos összeg ismertté válik, az összeg még be nem fektetett részére megadjuk a vételi megbízást az új befektetési alapból. Tehát az átváltási ügylet 3 tranzakcióval, egy visszaváltási és két vételi ügylettel ját. Az ezekről szóló 3 darab visszaigazolót az eltérő teljesülési dátumok miatt különböző napokon kaphatja meg. Az egyes befektetési alapok teljesülési idejét megtalálja az alapok Kezelési szabályzatában, illetve átváltási arányát a Társaság Kondíciós listájában. Függőben lévő megbízások menüpontban az átváltás csak 2 lépésben látszik, tekintettel arra, hogy az átváltási árfolyamok ekkor még nem ismertek. A Tranzakciós lista menüben már mind a 3 vagy 5 tranzakció részletes adata elérhető.

2) Átváltás különböző devizanemű alapok között

Annak érdekében, hogy Ügyfeleink szándékának megfelelően, az Ügyfelek a lehető leghamarabb válthassanak az alapok különböző befektetési stratégiája között, Társaságunk a megbízás napján a kondíciós listában szereplő mértékben, a visszaváltási megbízással egyidejűleg a várható ellenérték egy részére konverziós megbízást és annak átváltási árfolyama alapján befektetési jegy vételi megbízást indít. A visszaváltási és vételi tranzakció ellenértékének különbözetére pedig a tranzakciók teljesülésekor egy külön konverziós, valamint vételi megbízást ad.

Ebből következően az ügyfeleink átváltási megbízása egy visszaváltás, két konverzió és 2 vételi ügylettel fog teljesülni, mely 5 visszaigazoló bizonylatot jelent.

Miért tűnik el az átváltásnál a visszaváltási láb a Függőben lévő megbízásokból?
Az átváltási megbízásoknál a visszaváltás hamarabb teljesül, mint a vétel. Ezért amikor a visszaváltási megbízás teljesül, az többé már nem Függőben lévő megbízás, így azt rendszerünk a visszaigazoló bizonylat kiküldésekor elveszi a Függőben lévő megbízások listájából.

Hogyan tudom megtalálni az átváltási megbízásomat a Függőben lévő megbízásokban?
Az Ügylet mezőben lévő szöveges leírásban jelezzük, hogy melyik alapról melyik alapra kérte az átváltást, valamint a megbízás dátuma azonos a két befektetési jegynél. Emellett az átváltásnál megadjuk, hogy melyik a visszaváltási és melyik a vételi láb.

Miért üres a mennyiség adat az átváltási megbízás vételi lábánál?
Azért üres, mert a megbízás megadásakor még nem tudjuk, hogy a visszaváltásból mennyi befektethető pénz keletkezik, melyből a másik alap megvásárolható. A visszaváltás teljesülése minimum két nap, és a megbízás pillanatában még nem áll rendelkezésre olyan adat, melyből kiszámolható lenne, hogy milyen értékben lehet vételi megbízást adni a megvenni kívánt befektetési jegyre.

Miért változik az egyenlegem, ha megbízást véglegesítek?
Az egyenlege azért változik, mert a megbízás véglegesítésekor zárolás alá kerül a befektetni kívánt összeg vagy a megbízással érintett értékpapír.

Miért kaptam kevesebb pénzt a szabad egyenlegemre, mint amennyi a bruttó piaci érték volt a visszaváltási megbízás megadásakor?
Magánszemély ügyfélnél a bruttó piaci értékből levonásra kerülnek a törvény által meghatározott adók és járulékok, valamint az esetlegesen jelzett költségek (például visszaváltási büntető jutalék).
Nem természetes személy ügyfélnél a bruttó piaci értékből levonásra kerülnek az esetlegesen felmerülő költségek (például visszaváltási büntető jutalék), azonban a törvény által meghatározott adókat és járulékokat Önnek kell bevallania és megfizetnie az adóhatóság felé.

Miért nem felel meg pénzegyenlegem változása a megadott megbízásoknak?
Pénzegyenlege változása meg kell egyezzen a Függőben lévő megbízásokban lévő tranzakciók egyenleget mozgató tételeivel. Ha ettől eltérő egyenleget tapasztal, annak az az oka, hogy van nem véglegesített megbízása, melyet a piros X gombra kattintva törölhet.

Miért nem felel meg a portfólió-értékelésben a papírok szabad egyenlege a megadott megbízásoknak
Portfólió-értékelésének egyenleg változása meg kell egyezzen a Függőben lévő megbízásokban lévő tranzakciók szabad papíregyenleget mozgató tételeivel. Ha ettől eltérő egyenleget tapasztal, annak az az oka, hogy van nem véglegesített megbízása, melyet a piros X gombra kattintva törölhet.

Mi az a büntető jutalék? Miért kell ezt megfizetnem?
Az egyes alapokat hosszú távon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, az alap befektetései is ezzel vannak összhangban, így a nagy fluktuáció hátrányosan érintené a többi befektetőt. Amennyiben a befektetési jegy(ek) bármely tulajdonosa egy bizonyos időtávon belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül kötelesek további x százalék visszaváltási jutalékot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket ezen időtávon belül váltottak vissza. A levont összeg az adott alapot illeti meg. A visszaváltási jutalék alapja a visszaváltott befektetési jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. A pontos jutalékszázalékokat a Kondíciós listában találja meg.

Mi az a „rendkívüli” vételi jutalék?
Az Alapot kezelő Alapkezelő döntésének függvényében bizonyos alapok esetében az Alap tájékoztatója alapján a forgalmazó köteles vételi jutalék felszámítására, amelynek összege a megvásárolt alapot illeti meg. Általánosságban elmondható, hogy ilyen jellegű jutalék akkor kerül bevezetésre, amikor az Alapkezelő az alapban lévő befektetőket kívánja védeni; a befektetési politikája alapján kontrollálni kívánja a kezelt alap méretét, hogy az alap esetleges nagy mérete ne korlátozza az alap befektetési politikájának megvalósíthatóságát.

FELUGRÓ ABLAKOK

Miért ugrik fel figyelmeztetés, ha a kockázati besorolásomtól magasabb besorolású papírt szeretnék vásárolni?
Az adott befektetési jegy kockázati besorolása magasabb, mint az Ön kockázatvállalási képessége, melyet a Megfelelési teszt kitöltésével mértünk fel. Ez alapján Önnek nem ajánlott ez a befektetési jegy megvásárlása, és erre hívjuk fel figyelmét a felugró ablakban megadott információkkal.

Miért ugrik fel figyelmeztetés, ha forintért más devizanemű alapot vásárolok?
Itt felhívjuk a figyelmét, hogy a megbízás teljesítéséhez devizakonverzióra is szükség van, ezért két ügylettel fogjuk teljesíteni a megadott megbízását.

ALSZÁMLA

Mire jó az alszámla?
Az alszámlák használatával elkülönülten tudja kezelni a más-más befektetési célú vagyonát. Például az egyik alszámláján nyugdíjra gyűjt, a másikon pedig egy jövőbeni ingatlanvásárlásra. A két célt külön kezelve könnyebben tudja meghozni befektetési döntéseit.

Hány alszámlám lehet?
Több alszámlája is lehet, ezek száma Öntől függ és attól, hogy hány részre kívánja felosztani a befektetett pénzét.

TBSZ-SZÁMLA

Miért nem tudok automatikusan TBSZ számlát nyitni?
TBSZ számla nyitási igényét tudja felénk jelezni az Alszámla nyitása menüpontra kattintva és ott kiválasztva a TBSZ számla nyitás funkciót, azonban ez a számla szerződés nélkül nem nyílhat meg. TBSZ számla szerződését előkészítjük és elektronikus levélben értesítjük arról, hogyan tudja aláírni SMS-aláírással. A szerződés aláírását követően TBSZ számlája megnyitásra kerül.

MEGHATALMAZÁS MENETE

Hogyan rendelhetek meghatalmazottat a számlámhoz?
Kérjük, hogy a meghatalmazni kívánt személlyel együtt fáradjanak be személyesen Ügyfélszolgálatunkra, ahol a meghatalmazási eljárást munkatársaink lebonyolítják. A személyes megjelenésre a Pénzmosási törvény idevonatkozó szabályai miatt van szükség. A meghatalmazáshoz szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel, mely legyen a meghatalmazónál és a meghatalmazott(ak)nál is.

Ügyfélszolgálatunk címe: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. C lépcsőház, 1. emelet. Időpontot egyeztethet a +36 1 803 8800 telefonszámon, de időpontfoglalás nélkül is állunk rendelkezésére munkaidőben 9.00 és 17.00 óra között.

Hány meghatalmazottat jelölhetek meg?
Több meghatalmazottat is megjelölhet, de valamennyiüknek meg kell jelenni Önnel személyesen az Ügyfélszolgálatunkon.

Adhatok olyan jogosultságot, amivel csak látja a számlámat, de nem kezdeményezhet tranzakciót a meghatalmazott?
Igen, van ilyen típusú meghatalmazási lehetőség. Ebben a státuszban a meghatalmatott kap egy egyéni felhasználónevet és jelszót, mellyel meg tudja tekinteni az online értékpapírszámlán az adatokat, le tudja hívni Excelben vagy PDF-ben a tranzakciós listát, portfólió-értékelést, a függőben lévő megbízásokat, de semmilyen tranzakciót nem tud elindítani vagy véglegesíteni.

Megváltozott az aláírásra jogosult a cégnél. Mi a teendő?
Kérjük, hogy az Üzenetküldés funkcióval jelezze felénk a változást és egy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt juttasson el Ügyfélszolgálatunknak a kapcsolat@alapforgalmazo.hu e-mail címre. Amennyiben a korábbi aláírásra jogosulttól szeretné megvonni a tranzaktálási lehetőséget, kérjük, hogy személyesen jelenjen meg Ügyfélszolgálatunkon a fenti dokumentumokkal, valamint személyi igazolványával, lakcímkártyájával és adóazonosító jelével. Kollégáink a személyes beazonosítást követően azonnal intézkednek a korábbi felhasználó online értékpapírszámlához való hozzáférésének felfüggesztéséről.

ÜZENETKÜLDÉS FUNKCIÓ

Mire használhatom?
Olyan megbízásokat adhat meg ennek a funkciónak a használatával, melyet az online értékpapírszáma felületen nem tud megadni. Mint például szabad pénz átvezetése alszámlák között vagy alszámla zárási kérés. Ennek a menüpontnak a segítségével tudja felénk hivatalosan bejelenteni személyes adataiban történt változását. És normál e-mailes üzenetben pedig becsatolhatja a szükséges dokumentumokat.

Küldhetek üzenetet, ha van valamilyen kérdésem?
Nem. Ez a funkció nem klasszikus levelezésre van kitalálva. Kérdés esetén írjon nekünk elektronikus levelet a kapcsolat@alapforgalmazo.hu e-mail címre, ahol munkatársaink készséggel segítenek Önnek.

PORTFÓLIÓ-KIMUTATÁS

Mit jelent az értékpapíroknál a zárolt egyenleg?
A zárolt egyenleg olyan értékpapír-egyenleget jelent, melyre már adott valamilyen megbízást (például vételi vagy visszaváltási megbízást), és még Függőben lévő státuszban van a tranzakció, azaz még nem számolódott el. Amint a megbízás teljesül, a pénzösszeg vagy értékpapír esetén a zárolt darabszám felszabadul a zárolt egyenlegből.

Miért két nappal korábbi az utolsó ismert árfolyam dátuma?
A Befektetési Jegyre adott vételi és visszaváltási megbízás megadásának időpontjában a Befektetők nem ismerik a Befektetési Jegyek pontos árfolyamát, amelyen a megbízás teljesülni fog. A teljesüléskori árfolyam csak két banki munkanappal a megbízást követően válik ismertté. Bár az Alapkezelő Nettó Eszközérték meghatározására szolgáló – az alap Kezelési Szabályzatában rögzített – értékelési elvek és módszerek rögzítésével törekedett arra, hogy a Befektetési Jegyek teljesüléskori árfolyama az Alap befektetéseinek megbízásnapi árait tükrözze, a pontos árfolyam ismeretének hiánya kockázatot jelent.

Mit jelent a bruttó piaci eredmény?
A bruttó piaci eredmény a bruttó piaci érték és a bekerülési érték különbözete, amennyiben ez pozitív szám, az azt jelzi, hogy befektetésének értéke nőtt az értékpapír megvásárlása óta eltelt időben.

Mit jelent a bruttó piaci érték?
A bruttó piaci érték az adott értékpapír darabszámának és utolsó ismert árfolyamának a szorzata, mely összeg nem tartalmazza az esetlegesen levonásra kerülő költségeket, adókat és járulékokat.

TRANZAKCÓS LISTA

Miért nem egyezik meg az ügylet száma azzal, amit e-mailben kaptam?
A visszaigazoló bizonylatok számát rendszerint az Ügylet oszlopba beírva találja. Konverzióval járó megbízásnál, valamint átváltásnál a bizonylaton szereplő tranzakciós azonosító számát a Leírás oszlopban találja. És az összetartozó bizonylatok rendelkeznek egy azonosítóval, melyet az Ügylet oszlopban talál, ezen azonosítók használatával össze tudja párosítani az egybe tartozó tranzakcióit.

MEGFELELÉSI TESZT

Kitölthetem újból?
Igen, bármikor kitöltheti újra, de kérjük, hogy a valóságnak megfelelő adatokkal töltse ki. A kitöltést követően a legközelebbi belépésénél már az újrakitöltött megfelelési tesztnek megfelelő kockázati besorolásba teszi a rendszer.

Hol találom a megfelelési teszt alapján meghatározott kockázati besorolásomat?
Az online értékpapírszámlájának jobb felső sarkában, a felhasználóneve alatt találja a kockázati besorolását.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Hogyan lehet Önökkel kapcsolatba lépni?

Személyesen: Alapforgalmazó Zrt., 1123 Budapest, Alkotás u. 50., Alkotás Point Irodaház, C épület, 1. emelet.
Telefonon: +36 1 803 8800, faxon: +36 1 803 8801
E-mailen: kapcsolat@alapforgalmazo.hu